کالالن، اولین و بزرگ ترین سایت خرید و فروش تخصصی لوازم
صنعتـی، خودرویـی و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی در ایـران

شرایط و قوانین فروشنده و استفاده از سرویس‌ها و خدمات کالالن 

این قرارداد فی مابین فروشگاه کالالن که در این قرارداد اختصاراً "تاجر الکترونیکی" نامیده می‌شود از یک طرف و کاربر اینترنتی که محصول مورد نظر خود را در بازار اینترنتی کالالن عرضه می کند به عنوان فروشنده از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد می شود.

موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد عبارت است از: استفاده از زیر ساخت تجارت الکترونیکی تاجر الکترونیکی به منظور بازاریابی و فروش محصولات و خدمات فروشنده از طریق اینترنت و نیز وب سایت   

مدت قرارداد

این توافق نامه از تاریخ انعقاد قرارداد تا زمانی که به یکی از دلایل قراردادی یا قانونی فسخ شود معتبر خواهد بود.

تعهدات و مسئولیت های عهده تاجر الکترونیکی 

1- تاجر الکترونیکی متعهد می شود بخشی از وب سایت خود به آدرس ****** را در طول مدت همکاری به منظور معرفی و تبلیغ محصولات و خدمات فروشنده اختصاص دهد.
2- ایجاد زیر ساخت نرم افزاری فروش محصول از طریق اینترنت، در عهده و مسئولیت تاجر الکترونیکی خواهد بود.
3- تاجر الکترونیکی در طول مدت قرارداد، پشتیبانی وب سایت و نرم افزارهای مورد استفاده در وب سایت موضوع قرارداد را در تعهد و مسئولیت خود دارد.
4- ارتقای وب سایت موضوع قرارداد به نسخ جدید نرم افزارها به صورت رایگان در طول مدت قرارداد پس از آماده شدن توسط تاجر الکترونیکی در تعهد و مسئولیت تاجر الکترونیکی می باشد.
5- تاجر الکترونیکی متعهد می شود منابع آموزشی کار با نرم افزار سایت مورد قرارداد را از طریق سایت در اختیار فروشنده قرار دهد.
6- رفع اشکالات کاربری نرم افزار در تعهد و مسئولیت تاجر الکترونیکی خواهد بود.
7- رفع اشکالات بانک اطلاعاتی در تعهد و مسئولیت تاجر الکترونیکی خواهد بود.

تعهدات و مسئولیت های عهده فروشنده 

1- تهیه تصاویر با کیفیت مناسب از هر یک از محصولات قابل عرضه در سایت 
2- تهیه مشخصات و اطلاعات کامل در مورد هر یک از محصولات 
3- ورود اطلاعات محصولات و بروزرسانی موجودی، قیمت و اطلاعات محصولات در داخل سایت 
4- پشتیبانی های قبل و پس از فروش و پاسخ به موقع به سوالات و پیام های ارسالی مشتریان
5- ارسال به موقع و در زمان وعده داده شده محصولات خریداری شده به آدرس خریدار یا تاجر الکترونیکی (تشخیص اینکه محصول خریداری شده به آدرس خریدار ارسال شود یا تاجر الکترونیکی، به عهده تاجر الکترونیکی خواهد بود)
6- فروشنده با انتشار عمومی بازخوردهای درج شده توسط خریدار و عدم امکان حذف و تغییر آنها به منظور تامین رضایت مندی خریداران موافقت می کند.


تضمین تحویل به موقع و مطابق با مشخصات عنوان شده 

با توجه به تضمین وب سایت موضوع قرارداد به خریدار مبنی بر تحویل به موقع و مطابق با توضیحات داده شده در سایت، فروشنده نسبت به ارسال و تحویل محصول سفارش داده شده در زمان وعده داده شده و مطابق با توضیحاتی که در سایت در مورد محصول ارائه کرده است موافقت می نماید، با توجه به تضمین سایت به خریدار مبنی بر برگشت پول در صورت عدم ارسال محصول در زمان وعده داده شده و یا عدم مطابقت با توضیحات داده شده، فروشنده نیز با علم به این تعهد تاجر الکترونیکی در سایت رفتار خواهد کرد و موافقت می کند در صورت عدم اجرای موارد مورد نظر، تاجر الکترونیکی مجاز به عودت هزینه خریدار و فسخ معامله خواهد بود و بابت چنین معاملاتی کوچکترین هزینه ای متوجه تاجر الکترونیکی و فروشنده نخواهد بود و کلیه هزینه های چنین معاملاتی به عهده فروشنده خواهد بود.


کارمزد از فروش 

از محل کلیه فروش یا فروش مجددهای انجام گرفته چه به صورت مستقیم و چه از طریق نمایندگی ها، عاملین فروش و همکاری کنندگان در فروش و یا مشتری معرفی شده از طریق هر یک از آن ها که همکاری آن ها از وب سایت موضوع قرارداد یا تلاش و فعالیت های تبلیغاتی و بازاریابی تاجر الکترونیکی ایجاد شده است یا به معرفی تاجر الکترونیکی بوده است، برای هر یک از محصولات و خدمات قابل عرضه در سایت موضوع قرارداد، در طول مدت قرارداد، برابر درصد تعیین شده توسط تاجر الکترونیکی برای هر یک از دسته بندی ها یا درصد های توافق شده با فروشنده، به تاجر الکترونیکی پرداخت خواهد شد:

1- میزان کارمزد تخصیص یافته به هر یک از کانال های فروش از هر یک از انواع محصولات، توسط فروشنده تعیین می شود و می تواند و در طول زمان توسط فروشنده دستخوش تغییر باشد، درصد سهم تاجر الکترونیکی از فاکتور فروش خواهد بود و تاجر الکترونیکی در اینکه فروشنده چه میزان برای هر یک از کانال های فروش تخفیف در نظر می گیرد نخواهد داشت.
2- در صورتیکه فروشنده برای تحقق معامله تخفیف هایی برای مشتری در نظر بگیرد، سهم تاجر الکترونیکی از مبلغ نهایی فروش و فاکتور مشتری لحاظ خواهد کرد نه از مبلغ اولیه قبل از تخفیف.


نحوه پرداخت کارمزدها 

در فروش های تحقق یافته از طریق وب سایت، ابتدا وجه به حساب تاجر الکترونیکی واریز می شود و پس از ارسال محصول و ثبت نظر توسط خریدار، سهم تاجر الکترونیکی کسر و مابقی به حساب فروشنده واریز خواهد شد. در صورت پرداخت مبلغ سفارش ها طی چک، سهم تاجر الکترونیکی حداکثر تا 5 روز پس از سر رسید چک مورد نظر پرداخت خواهد شد. فروشنده با دریافت وجه محصول حداقل در مدت 24 ساعت و حداکثر در مدت یک هفته پس از دریافت محصول یا موعد تضمین بازگشت یا تعویض سفارش و درج بازخورد در سایت توسط خریدار موافقت می نماید. فروشنده توافق می نماید سهم او از فروش به حساب بانکی معرفی شده توسط وی در پنل کاربری فروش واریز شود.


دامنه تعلق کارمزد 

1- با توجه به فرهنگ حاکم بر جامعه دو طرف می پذیرند که بخش قابل توجهی از فروش ها از محل اطلاع رسانی آنلاین و معامله به شکل سنتی انجام می پذیرد و بر همین اساس توافق می نمایند تاجر الکترونیکی از فروش و یا فروش مجدد انجام پذیرفته در فضای فیزیکی که ارتباطات اولیه آن از طریق اینترنت، چه از طریق سایت مورد قرارداد و چه از طریق تبلیغات و اطلاع رسانی اینترنتی در سایر سایت ها و سایر روش های اینترنتی و الکترونیکی که توسط تاجر الکترونیکی صورت پذیرفته باشد طبق شرایط موجود در قرارداد ذی سهم خواهد بود.
2- به منظور جبران تلاش های تاجر الکترونیکی مبنی بر نرم افزاری کردن فرآیندهای کاری فروشنده، موافقت می شود که تاجر الکترونیکی از فروش های آنلاین انجام گرفته در سایت با مشتری های قبلی خود فروشنده نیز، برابر درصدهای تعریف شده در قرارداد، کارمزد دریافت کند.


تعهد عدم تلاش مبنی بر کتمان معامله 

1- در نرم افزاری که وب سایت موضوع همکاری با استفاده از آن منتشر می شود امکان ثبت سفارش هم از سمت خریدار و هم توسط فروشنده فراهم می شود، فروشنده موافقت می نماید نسبت به ثبت فروش و فروش مجددهای انجام گرفته چه بصورت الکترونیکی و چه بصورت غیر الکترونیکی و از طریق همه کانال های فروش به مشتریان معرفی شده توسط تاجر الکترونیکی و سایت، حداکثر تا پایان هر هفته اقدام نماید.
2- فروشنده موافقت می کند از هر نوع تلاشی برای کتمان فروش انجام گرفته از طریق تلاش های بازاریابی موضوع قرارداد پرهیز کند، در صورت هر نوع تلاش عمدی فروشنده مبنی بر کتمان معامله یا عدم پرداخت مطالبات تاجر الکترونیکی، یا عدم همکاری فروشنده مبنی بر ردیابی فروش هایی که بابت آن ها کارمزد به تاجر الکترونیکی تعلق می گیرد، پس از محرز شدن تقصیر، تاجر الکترونیکی مجاز به مسدود کردن اکانت فروشنده در وب سایت یا اقدامات سختگیرانه دیگر بر طبق سیاست های کاری خود در مسیر احقاق حقوق خود می باشد. 


مجوزها 

1- فروشنده مجوز استفاده از نام و لوگوی خود را در سایت تاجر الکترونیکی بر اساس مفاد این قرارداد در طول مدت زمان همکاری می دهد.
2- طرفین اذعان می دارند که مالکیت نرم افزار مورد استفاده در وب سایت تاجر الکترونیکی متعلق به تاجر الکترونیکی خواهد بود.
3- فروشنده اعلام می دارد که مالک کالاها بوده و کالاهای مورد عرضه معارضی نداشته و حقوق مالکیت صنعتی، مالکیت معنوی و سایر حقوق قانونی و عرفی متعلق به اوست و حق بهره برداری از این حقوق و عرضه کالاهای مربوطه را دارد و مطابق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مجاز به فعالیت اقتصادی و تجاری می باشد.
4- فروشنده مجاز به عرضه کالاهای ممنوعه از نظر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.
5- فروشنده موافقت می کند به هیچ وجه در فروشگاه و محصولات خود از محتوا و تصاویر یا ویدئوهای مغایر با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران استفاده نکند.


کسورات قانونی 

تاجر الکترونیکی مسئولیت بازاریابی اینترنتی محصولات و خدمات ارائه شده توسط فروشنده را به عهده دارد و کلیه کسورات قانونی این قرارداد و معاملات انجام گرفته از محل موضوع قرارداد اعم از مالیات، بیمه، مالیات ارزش افزوده و... در تعهد و مسئولیت فروشنده خواهد بود، و کارمزد تاجر الکترونیکی قبل از کسر کسورات مورد نظر محاسبه و پرداخت خواهد شد.


تعهد حفظ محرمانه اسرار 

طرفین قرارداد تعهد می‌نمایند که با توجه به شناخت حاصله و در دستیابی به اطلاعات و ابزارها، اهمیت محرمانه بودن مسئله را در نظر داشته باشند. یعنی متعهد می‌شوند اطلاعات و مواردی که به طرفین قرارداد تحویل داده می‌شود را به صورت محرمانه حفظ کنند. و اطلاعات محرمانه را در نزد هیچ شخص حقیقی یا حقوقی افشاء نکنند یا از این اطلاعات به نفع هدف‌های شخصی استفاده نکنند و همچنان که از امکانات و استانداردهای بالایی در جهت حفاظت از اطلاعات خود استفاده می‌کنند، در حفظ اطلاعات طرف دیگر قرارداد نیز کوشا باشند.


عدم وجود تعهد استخدامی و شراکتی 

هیچ یک از مفاد و موارد قرارداد به معنای وجود شراکت یا رابطه کارگر و کارفرمایی فیمابین تاجر الکترونیکی و فروشنده نبوده و نخواهد بود.


پذیرش قوانین و مقررات عمومی سایت 

به منظور پیشبرد موفق پروژه و تامین رضایت مندی مشتریان و فروشنده ها، تاجر الکترونیکی قوانین و آیین نامه ها و امکانات جدیدی را وضع و در نرم افزار موضوع سایت درج یا اعمال می کند، فروشنده تابع قوانین و مقررات عمومی فروشنده ها که در داخل سایت تعریف و اعمال می شود خواهد بود و متعهد می شود به کلیه خدمات و تعهداتی که خود در داخل سایت عنوان می کند اعم از تضمین برگشت، گارانتی، تضمین اصل و نو بودن کالا و ... پایبند باشد و نهایت تلاش را در تامین رضایت مندی مشتریان به کار بگیرد.


شرایط فسخ یا تعلیق 

در صورتی که فروشنده، به هر نحوی مرتکب تقلب شده یا عملی خارج از قوانین و مقررات تعیین شده انجام دهد، تاجر الکترونیکی مجاز خواهد بود، عضویت او را به حالت تعلیق در آورده و یا آن را ابطال نماید.


حل اختلاف 

در صورتی که در ارتباط با سندیت، تفسیر، ایجاد، اجرا و نقض این قرارداد میان طرفین اختلاف حاصل شود، حل اختلاف به داور مرضی الطرفین ارجاع خواهد شد و تصمیم مشارالیه به منزله رای نهایی، قطعی و لازم‌الاجرا است. در صورت عدم توافق در خصوص داور مذکور، حل اختلاف به مراجع ذی‌صلاح قضایی ارجاع داده می‌شود و در این صورت هزینه‌های مربوط به دادرسی و سایر خسارات بر عهده طرف متخلف خواهد بود. 


قابلیت تفکیک و انصراف 

حذف، اصلاح، ابطال یا غیرعملی شدن هر بند یا ماده‌ای از این قرارداد یا عدم مطابقت ماده ای از آن با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، تأثیری در اعتبار بندهای دیگر آن نخواهد داشت.


قانون حاکم 

این قرارداد می بایست توسط قوانین جمهوری اسلامی ایران نظارت و تفسیر گردد. 


حوادث غیرمترقبه 

هیچ کدام از طرفین این قرارداد به موجب قصور یا تأخیر در انجام مفاد این قرارداد به دلایلی که خارج از کنترل آن ها باشد، در قبال طرف دیگر مسئول نخواهند بود. از جمله این دلایل می‌توان به: بلایای طبیعی، آتش سوزی، سیل، زلزله و ... اشاره کرد، در این ارتباط موافقت می شود که به اندازه مدت زمانی که خارج از کنترل هر یک از طرفین بوده، به وی زمان اضافه داده شود.