کالالن، اولین و بزرگ ترین سایت خرید و فروش تخصصی لوازم
صنعتـی، خودرویـی و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی در ایـران

دسته بندی محصول

فیلترهای محصول


شيرهاي يكطرفه سري "HTCV-1/4
0.0 / 5
1,080,000 ﷼ 1,080,000 ﷼ 1080000.0 IRR
شيرهاي يكطرفه سري "HTCV-3/8
0.0 / 5
1,180,000 ﷼ 1,180,000 ﷼ 1180000.0 IRR
شيرهاي یکطرفه سری HTCV - "1/2
0.0 / 5
1,360,000 ﷼ 1,360,000 ﷼ 1360000.0 IRR
شيرهاي يكطرفه سری HTCV - "3/4
0.0 / 5
1,980,000 ﷼ 1,980,000 ﷼ 1980000.0 IRR
شيرهاي يكطرفه سری HTCV - "1
0.0 / 5
3,560,000 ﷼ 3,560,000 ﷼ 3560000.0 IRR
شيرهاي يكطرفه سري "HTCV-1 - 1/4
0.0 / 5
5,860,000 ﷼ 5,860,000 ﷼ 5860000.0 IRR
شيرهاي يكطرفه سري "HTCV-1 - 1/2
0.0 / 5
8,400,000 ﷼ 8,400,000 ﷼ 8400000.0 IRR
شيرهاي يكطرفه سري "HTEC-1/4
0.0 / 5
1,080,000 ﷼ 1,080,000 ﷼ 1080000.0 IRR
شيرهاي يكطرفه سري "HTEC-3/8
0.0 / 5
1,180,000 ﷼ 1,180,000 ﷼ 1180000.0 IRR
شيرهاي يكطرفه سري "HTEC-1/2
0.0 / 5
1,360,000 ﷼ 1,360,000 ﷼ 1360000.0 IRR
شيرهاي يكطرفه سری HYEC - "3/4
0.0 / 5
1,980,000 ﷼ 1,980,000 ﷼ 1980000.0 IRR
شيرهاي يكطرفه سري "HTEC- 1
0.0 / 5
3,560,000 ﷼ 3,560,000 ﷼ 3560000.0 IRR
شيرهاي يكطرفه سري "HTEC- 1-1/4
0.0 / 5
5,860,000 ﷼ 5,860,000 ﷼ 5860000.0 IRR
شيرهاي يكطرفه سري "HTEC- 1-1/2
0.0 / 5
8,400,000 ﷼ 8,400,000 ﷼ 8400000.0 IRR